Kiskunhalas Helytörténeti Olvasókönyv I. kötet tartalomjegyzéke (részlet)

Kiskunhalas földrajzi elhelyezkedése a 18. századig
Hol van a Natkai sziget?
Kiskunhalas őskori és ókori emlékei
Ki az ördög készítette az Ördög-árkot?
Halas és környéke a népvándorlás korától Szent István koráig
Az Avar Birodalom központja a mai Kiskunság területén volt
Elődeink, a kunok története a tatárjárásig
Szent László, a kunok veszedelme
A kunok néprajza
Kun Miatyánk
A kunok hazánkban
Városunk nevének eredete: "halas" vagy "csukás"?
A környékbeli települések
Régmúlt idők kincsei Balotán és Fehértó partján
Halas, a magyar mezőváros
A fekete sereg Halason?
"Halas romlása"
Szemelvények Halas török kori életéből
Kun-Halas a 18. században
Boszorkányüldözések
A Redempció kora
Fontosabb évszámok
Fogalomgyűjtemény
Ábrajegyzék
Színes képek jegyzéke
Színes képek